Здраве

Висока температура и фебрилен гърч

Понякога при покачване на телесната температура, особено при вирусно заболяване, можете да станете свидетели на неконтролируеми конвулсии на вашето мъниче.

Висока температура и фебрилен гърч

Явно то е сред онези 10% предразположени към фебрилни гърчове деца. Звучи доста стряскащо, но запазете хладнокръвие и спокойствие -  само така можете да му бъдете полезни и всичко да премине бързо и безпроблемно.

Предлагаме ви малко практическа информация относно температурните гърчове - кое ги провокира, как да постъпим, когато ни се случи и как да процедираме след това.

На фона на гореизложеното добрата новина е, че гърчовете, предизвикани от висока температура, се срещат изключително рядко при деца на възраст от 6 месеца до 4 годинки в порядъка на 2 до 4%.

За температурата като защитна реакция

Добре е да знаем, че фебрилитетът е защитна реакция на организма срещу самата инфекция. От една страна, се активират защитните му сили, а от друга, се създават неблагоприятни условия за инфекциозния причинител. Родителите трябва да са наясно, че медикаментозното понижаване на повишената температура не помага, а пречи.

Смята се, че при температура до 38º не е необходимо да се дава температуропонижаващо средство. Консултацията с педиатър е задължителна!

При температура над 38º наблюдавайте общото състояние на детето. Ако то е задоволително - детето не е унесено и проявява интерес към заобикалящата го среда, дори и да е с висока температура, не бързайте да я понижавате непременно и на всяка цена. В случаите обаче, когато видимото общо състояния на детето е лошо, съвсем естествено е да му дадете температуропонижаващи лекарства.

За фебрилните гърчове

Основна причина за безпокойство на родителите при повишена температура е възможността детето да направи фебрилен гърч, а
главната причина за възникването на гърча е повишената над 38,5 градуса температура. Тъй като фебрилният гърч възниква най-често при инфекции на горните дихателни пътища, се предполага инфекциозно-токсичното  въздействие върху централната нервна система у генетично предразположени деца, чийто гърчов праг е понижен.

Все още има много неизвестни около механизмите, които предизвикват фебрилен гърч. По правило фебрилният гърч възниква обикновено в началния стадий на заболяването, но макар и рядко, може да се появи и в следващите.

За причинителите и рисковите фактори

Като причина за появата на фебрилен гърч се приема незрелостта и по-голямата възбудимост на централната нервна система при малките деца. Може да има и вродена склонност към гърчове поради преобладаване на възбудните над задръжните нервни процеси. Предполага се, че появата на фебрилен гърч се дължи на действието на произвеждани от организма субстанции, които  предизвикват нервна  свръхвъзбуда, която довежда до гърч.

Предпоставка за появата на фебрилен гърч  е внезапното покачване на температурата, а не постепенното.

Фебрилният гърч трябва да се разграничи от епилепсията, за която са характерни нефебрилни и непредизвикани пристъпи. Други заболявания, от които трябва да се разграничи фебрилният гърч, са менингитите, менингоенцефалитите и мозъчният абцес.

За препоръките след поставяне на дигнозата?

Ако вие сте сред родителите, чието дете е имало вече фебрилен гърч, трябва да имате предвид следното, ако това се повтори:

  • Поставете детето в странично-легнало положение, за да го предпазите от вдишване на повърнати материи и задушаване.
  • Максимално наклонете главата му към гърба, за да може да се осигурят проходими дихателни пътища. Действия, определяни като „вадене на глътнат език", не са необходими и само могат да доведат до допълнителни усложнения.
  • Ако детето само излезе от пристъпа в рамките на 2-3 минути, не е нужно приложениетона медикаменти. Но ако продължи повече от посоченото време, следва да се обърнете задължително към специалист по детска неврология.

Обикновено гърчовете изчезват с растежа на детето. Доколкото е възможно, избягвайте състоянията на повишаване на температурата и следете състоянието на детето. При усложнената форма на фебрилните гърчове е необходимо детето да бъде активно проследявано за отключване на епилепсия и ранното й терапевтично повлияване.

Проучване

Ниското ниво на цинк води до фебрилни гърчове

Нивото на цинк у деца, при които са наблюдавани фебрилни гърчове, е сравнително ниско и може би е причината за настъпването им. Д-р Р. Ганеш и д-р Л. Джанакираман от болница Kanchi Kamakoti CHILDS, Индия, са оценили нивото на микроелемента сред 38 деца на възраст между 8 месеца и 5 години, хоспитализирани поради фебрилни гърчове. За сравнение са наблюдавани други 38 деца, при които не е имало такива състояния. Изследвано е нивото на цинка в кръвта на всеки 6 часа след пристъпа, при което се установява сравнително ниско ниво на елемента.
Специалистите поясняват, че цинкът е микроелемент, необходим за развитието и правилното функциониране на нервната система. Когато няма достатъчно такъв, се индуцира епилептичен припадък при висока температура. Макар и проучването да е обхванало сравнително малко пациенти, заключенията на лекарите дават основание влиянието на микроелемента върху нервната система да бъде проучено по-задълбочено.

Автор: Нели Христова

Консултант: доц. Е. Генев

 

 

Сподели: