Lifestyle

Спестовна касичка

Детска застраховка? Не е популярна, почти нищо не сте чували за нея. Това, което се предлага, е комбинирана застрахователна защита със спестовен елемент. Може би все още не е достатъчно ясно? Е, става въпрос за застраховка, която дава възможност да спестя

Спестовна касичка

Детска застраховка? Не е популярна, почти нищо не сте чували за нея. Това, което се предлага, е комбинирана застрахователна защита със спестовен елемент. Може би все още не е достатъчно ясно? Е, става въпрос за застраховка, която дава възможност да спестявате пари до навършването на 18-ата годишнина на детето ви.

Всеки родител иска да осигури на своето дете добро и обезпечено бъдеще. Всеки родител прави спестявания и инвестира в бъдещето му. Всеки родител иска най-доброто: най-добрата ясла, най-добрата детска градина, най-доброто училище, най-добрия университет, най-добрата работа.

Когато се роди детето, мама и татко са затрупани с нови задължения и сякаш не им остава време да мислят за „далечното" бъдеще. Те са потънали във всекидневните грижи и радости покрай бебето и си казват: „Има време, още е малък!". Това донякъде успокоява притеснените им и загрижени души. И имат право да се притесняват! Бъдещото развитие и реализация на детето е важно, а родителите са тези, които напътстват.

Вариантите не са много. Винаги можете да спестявате пари, като ги държите вкъщи или в банка. Друг е въпросът кой вариант е най-сигурен. Затова всеки родител сам преценява.

Да застраховаме детството на рожбите си! Какво представлява детската застраховка и какво ни дава? Кои са плюсовете, за да се спрем именно на този вариант?

Какво представлява детската застраховка?

При изтичане на срока на застраховката детето с навършени 18 години ще разполага със средства за своето образование, независимо от изплатените обезщетения през срока на договора. През този период родителят ползва данъчни облекчения, като прави сигурна инвестиция преди данъчното облагане. Застрахователната компания поема рисковете по застраховката, като предоставя и възможност за спестяване.

Застраховано е самото дете, което трябва да е на възраст от 0 до 13 години, а застраховащ може да бъде всеки родител, баба, дядо, роднина или друго лице.

Застрахователната сума се трансформира в стипендия и се изплаща еднократно или за 2, 3, 4 или 5 години при гарантирана лихва от определен процент, ако детето продължи образованието си.

Застрахователната премия пък може да бъде платена еднократно (при сключване на застрахователния договор), чрез месечни или годишни вноски или по друга договорена с клиента сума.

Параметри

- Определя се една постоянна застрахователна сума, която може да бъде в лева, евро или щатски долари.

- Минималната застрахователна сума е 1 000 лв.

- Застрахователната премия е месечна, годишна или еднократна.

- Минималната годишна премия е 200 лв.  

- Имате право на промяна на застрахователната сума

Основни рискове

1. При изтичане на срока на договора се изплаща застрахователната сума и допълнително разпределените лихви - еднократна сума или гарантирани ренти.

2. При трайна нетрудоспособност:

- до 50% нетрудоспособност - изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента на нетрудоспособност.

- над 50% - изплаща се процент от двойния размер на застрахователната сума, равен на процента на нетрудоспособност.

3. При трайна нетрудоспособност се намалява или се освобождава от плащане на премия:

- от 30 до 50% - застрахователната премия се намалява наполовина от началото на следващата застрахователна година.

- над 50% - освобождава се отплащане на премии до края на срока на договора.

4. при смърт на застрахованото лице по време на срока на застраховката, се освобождава от плащане на премии до края на срока на договора. При изтичането на този срок на правоимащите (родители, настойници) се изплащат застрахователната сума и лихвите.

5. При смърт на застрахования по време на срока на получаване на рента, плащането й се прекратява. На законните наследници се изплащат дължимите суми от месеца на събитието и сумата за следващия месец.

Женитбена застраховка

Женитбените застраховки са инвестиция, която гарантира стартов капитал за детето при навършване на пълнолетие. Освен това има ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Не на последно място е застрахователната защита за родителя през срока, през който носи отговорност за отглеждането на децата си, както и изплащане на обезщетение на детето при настъпване на фатални събития.

Основни покрития

-  При изтичане на срока, при условие, че ползващото лице е сключило граждански брак, застрахователят изплаща застрахователната сума плюс допълнителен доход.

При условие, че ползващото лице не е сключило граждански брак, застрахователната сума се индексира ежегодно с 5% сложна лихва. Нарасналата сума се изплаща при сключване на граждански брак или най-късно на 25 - годишна възраст.

-  При фатален край на застрахования по време на срока се прекратява плащането на премии и застраховката остава в сила при пълния размер на застрахователната сума и останалите условия.

-  При фатален край на застрахования по време на срока от злополука на ползващото лице се изплаща тройния размер на застрахователната сума, прекратява се плащането на премии и застраховката остава в сила при пълния размер на застрахователната сума и останалите условия

-  При трайна загуба на трудоспособност на застрахования се изплаща процент от двойния размер на застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.

Освобождаване от задължение за плащане на премии се прави при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 50% и при 30% до 50%, премията се намалява наполовина.

 Кои компании продават детски застраховки?

"Граве България" АД

"Ей Ай Джи Лайф (България)" ЖЗД ЕАД

ЖЗК "Български имоти" АД

ЗАД "Алианц България Живот"

ЗАД "Булстрад Живот"

ЗД "Уника" АД

ЗК "Дженерали Застраховане" АД

ЗПАД "ДЗИ"

ЖЗК "ДСК Гаранция"

От 2003 г. застраховането на децата постепенно се превръща в практика на повечето обединени детски заведения. В много от тях се предлагат застраховки „Злополука" за децата. Тези застраховки са по желание на родителите и не включват спестовен елемeнт. Голяма част от ръководствата на детските градини осигуряват по няколко оферти от различни компании. Така родителите разполагат с възможност за избор. Годишната премия на една такава застраховка за учащи е 2 - 3 лева.

Така наречените „детски застраховки" представляват около 3% от премийния приход по застраховки "Злополука". Макар че броят на застрахованите деца е доста голям - около 40 000, относителният дял на тази застраховка е нисък, тъй като продуктът е изключително евтин.

 

Автор: Биляна Цветкова
Консултант: Гергана Петрова, застрахователен брокер, „Амарант България"

 

 

Сподели: