Бременност

С корем на строг пост

„На пост“ тук не означава – „на опулена супа“ (както баба ми наричаше постната храна), а „на работа“. Там, където всички останали... не са бременни.

С корем на строг пост

На плантацията - от сутрин до мрак

След като се превърне в човешкия вариант на кенгуру, жената остава на пост завинаги - „на служба роду", както обичат да се бият в гърдите политиците. Ние, майките, не ковем политики и национални стратегии. Просто увеличаваме прираста на народонаселението. Междувременно напълно забравяме демократичното понятие „човешки свободи". Свобода ли? Тя е за всички останали - да си я ползват със здраве! Край на работния ден? Бъдещата и настояща майка е винаги на пост. Дори вечер, тя няма мира - я ще храни, я ще дърпа уши, я ще търка кухненския плот докато... се събуди - от рева на рожбата си. Будилник на нея не й трябва!

ТАКЪВ е делът на жената под слънцето. Нейни светила са двете детски очички, които озаряват деня й, признателният и благодарен поглед на чедото й. Но и без детската и съпружеската благодарност, тя бди, закриля и е на пост 24 часа в денонощието - дълго след като работният ден на всички останали е завършил. За разлика от родната полиция на Веско Маринов, родната майка наистина пази - тя не се бие в гърдите, а цеди от тях мляко. Не иска увеличаване на заплатата, а само цвете за празника. Не удря с палка, когато не я зачитат, а само веднъж-дваж в годината - с кухненския пешкир или с бележника. Не скъсява Коледната ваканция на децата, а намалява своята почивка, за да направи всеки почивен ден на семейството си незабравим.

Но преди да заеме длъжността „майка", бременната често трябва да се справи с куп длъжностни характеристики, описани надлежно в професионалното й досие. Рано или късно, на нея й се налага да обяви бременността си в работата.

Що да стори, клетата? С кутия бонбони ли да признае, че е правила небезопасен секс, или да го изтърси между другото, докато отказва да пие бира с колегите?

Колегите и шефът

Бъдещите мами не бива да се притесняват много за реакциите на колегите. В условията на демографска криза ние, българите, все повече се радваме на бременните. Обикновено притесненията на младата жена са, че ще изпадне в неизгодната позиция, че липсата й ще създаде трудности на работодателя, че той може преждевременно да назначи заместници и пр. Бъдещата майка може също да се наложи сама да търси и въвежда в работата новите колеги, които ще заемат нейното място.

Във всички случаи бременността трябва да бъде обявена навреме - общо взето, приема се, че това е около 3-4-ия месец.

Ако първите 3 месеца бременността ви създава проблеми - често гадене, неразположение, отпадналост, можете да съобщите новината и по-рано. В този случай няма смисъл от премълчаване. Но бъдете дискретни. Това означава, че да застанете в центъра на стаята и да извикате „Бременна съм!" е добро начало/край на американски филм, но не и на трудовия ви договор. Нека вашият пряк началник научи пръв, а не от ваши колеги. Можете дори да приложите трик - да го помолите да не разгласява новината на другите, докато сама не се решите. Така ще го направите ваш „довереник" и „съучастник". Той ще се почувства привилегирован, че знае нещо, за което останалите не подозират.

Да съобщите за бременността си още в началото се налага и ако работите при вредни условия: в болници, детски градини, където сте изложени на действието на инфекциозни болести, предприятия, където се ползват тежки метали, токсични химикали, блажни бои, радиация и пр. Професиите, които изискват по-голямо физическо и психическо напрягане, работата в гореща, студена или шумна среда, работата на смени или с извънредно работно време също изискват веднага да представите документ, че сте бременна и да си вземете отпуск. В чл. 140 Кодексът на труда казва, че нощният труд е забранен за бременни работнички и служителки.

Ако ви попадне Кодексът, обърнете внимание на глава ХV "Специална закрила на някои категории работници и служители", раздел II "Специална закрила на жените", където има подробна информация за закрилата на бременните и кърмачките. В чл. 307, ал. 1 е посочено, че работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им. Бременната жена или кърмачката може да откаже изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето, или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете (ал. 2). В чл. 309 пък е регламентирано трудоустрояването на бременни жени или кърмачки. Според него, когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време, с оглед премахване на риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката. Ако това е неосъществимо, работодателят трябва да премести работничката или служителката на друга подходяща работа, като междувременно тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа. Според закона работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.

Според закона работодателят, съвместно със здравните органи, е длъжен ежегодно да определя длъжностите и работните места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки.

Ако се боите, че отказът ви от вредната за вас и бебето работа ще ви донесе неприятности и дори до съкращаването ви, трябва да знаете, че законът е уредил и този въпрос, като е дал

Закрила при уволнение

Чл. 333 гласи: Работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст, а също и работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск.

Същевременно обаче е необходимо да се знае и следното: бременната работничка или служителка ползва права по чл. 140 (защита при уволнение), само след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. Тоест, само ако уведомите работодателя си за бременноста си, влизате в категорията на "защитените от уволнение", макар че има и особени случаи, в които това не важи.

По време на отпуск за бременност и раждане жените могат да бъдат уволнени само на едно основание: чл. 328, ал. 1 - при закриване на предприятието.

 Неотдавна Българският хелзингски комитет разгласи изследване на Международната организация на труда, проведено в страните от Централна и Източна Европа. Данните показват, че почти всяка втора от анкетираните жени се е сблъсквала с трудности на работното място поради това, че е бременна. Позната ли ви е картинката?

 Какво се случва въпреки и отвъд алинеите на закона

Мария Т., София: „Аз имам следния проблем - не ме осигуряват на реалната ми заплата, а на минималната. Поисках сама да доплашам разликата, но шефовете казаха, че не можело... Сега какво да правя? Как ще ми стигнат майчинските? Явно ще трябва, след като родя, да не си гледам детето, а да хукна на работа."

Биляна П., Пловдив: „Осигурена съм на половин работен ден. Чудя се, дали все пак ще получа поне минимума за тези 410 дни."

Пламена Г., Бургас: „Бременна съм във втория месец, работодателят ми знае и прави всичко възможно, за да напусна - измисля ми какви ли не невероятни задачи за изпълнение, иска нерегламентирано да ми прави удръжки от заплатата..."

Мария Х., София: „Могат ли да ме уволнят, ако съм в болничен? Аз съм бременна в 5-я месец, но съм на трудов договор за 6 месеца. Ако сега изляза в болничен до края на бременността, защитена ли съм от уволняване?"

Често по повод правата на бременните се чува и този въпрос, макар и несвързан с трудовите взаимоотношения: „Бременна заплаща ли такса на семейния лекар?" Бързаме да уточним, че от потребителска такса са освободени и бременни, и родилки до 45 дена след раждането. Ние от „Кенгуру" ви приканваме настоятелно:

Запознайте се със защитата, която ви е осигурена от българското законодателство!

Не много бъдещи майки знаят например за чл. 157 (2) от Кодеска на труда (КТ), а именно, че работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време.

Ето и още нещо, като че ли неизвестно на бъдещите и настоящите майки: съгласно чл. 310 КТ, работодателят не може да командирова бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.

И още: Работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето, има право да работи надомно при същия или при друг работодател. Когато работничката или служителката премине на надомна работа при същия работодател, той е длъжен след като престане да работи надомно, но не по-късно от навършване на 6-годишна възраст на детето, да й осигури работата, която е изпълнявала преди това, а ако длъжността е съкратена - с нейно съгласие, друга подходяща работа.

Звучи като трудов кодекс на някоя от най-развитите западните демокрации, но, всъщност тези норми са достижение на родното ни законодателство.

 В чл. 166, ал. 1 пък е предвиден отпуск за кърмене и хранене на малко дете:

Работничката или служителката, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж.

След навършване на 8-месечна възраст на детето ви се полага по 1 час дневно, докато кърмите детето. Отпускът по тази алинея се ползва на два пъти, или наведнъж - със съгласието на работничката или служителката.

Повече информация и компетентни съвети по тези въпроси можете да получите от експертите в Министерство на труда и социалната политика или от интернет страниците за безплатно консултиране, като http://otgovori.info.

Покрай въпросите за трудовите права на бременните жени, за малко да изпуснем съществена част от темата - а именно: как да се справим физически с този нелек период. Как жената, която расте професионално, но и на корем, да изпълни работните си задължения, без да се превърне животът й в кошмар.

Ето и най-честите съвети към бременните жени на работа:

Забравете вталените силуети и свръхофициалното облекло, токчетата и сложните прически. Обличайте се удобно и спортно-елегантно. Никой не очаква от вас да бъдете както преди.

Не се насилвайте да вършите чудеса - почивката не значи, че сте се предали. Отдъхвайте си винаги, когато почувствате умора. Ако не можете да се усамотите в офиса, намерете си удобно местенце за кратка почивка.

Вземете мерки срещу обездвижването - достатъчно много специализирана информация има по въпроса!

Овладейте страничните ефекти на бременността - открийте сами кое облекчава състоянието ви.

Лекарите предупреждават: натоварващата физическа работа и дългите периоди на стоене прав повишават риска от преждевременно раждане.

Ако чувствате, че ви е тежко, че ви се е струпало прекалено много работа и имате нужда от помощ, не се притеснявайте да бъдете откровена с шефа си - той със сигурност ще ви подкрепи. Ако си поговорите с него, съмненията ви бързо ще изчезнат.

В случай, че имате притеснения за здравето си, консултирайте се с гинеколога и разговаряйте с работодателя си. Ако срещнете проблеми на работното място, не се колебайте са се свържете с Инспекцията по труда към Министерство на труда и социалната политика.

Автор: Надя Йончева

 

 

Сподели: