Особености в развитието

Ринолалия

Или защо не говорят добре децата след операция на небцето

Ринолалия

Една цепнатина, една операция, една травма на психомоторното развитие. Сега да умножим по две. И някои от вас вече си задават въпроса какво е общото между цепнатината на устната или небцето, пластичната операция и психомоторното развитие. За екипа, който наблюдава детето, общото е един протокол за лечение и терапия. За нервната система на детето обаче, общото е влиянието и времето на поява на определен сетивен опит.

За съжаление много от родителите смятат, че след като минат всички операции, проблемът е напълно решен. Това важи за децата, чиито проблем е бил цепнатина само на устната. Какво се случва при всички останали?

Закъснява формирането на говорно дишане:

За да говорим правилно, е необходимо да можем да разделяме издишаната струя основно през устата и много рядко през носа. При децата с цепнатина на устната или небцето обикновено е обратното. Поради липсата на преграда преди операцията на небцето не може да се раздели образуването на звукове и не може да се оформи правилно техния резонанс. В следоперативния период започват да се образуват звукове, които в 90% от случаите звучат неправилно и неразбираемо. При някои има затруднение с контролирането на движението на мекото небце - едно малко нещо в устата на детето, което му помага да насочи въздуха през носа или през устата.

Като резултат се появява някаква реч, която не винаги е разбираема за околните, освен ако те не са мама и тати. С неразбирането идва и отпадането на желанието да се говори и децата започват да търсят всевъзможни други начини за изразяване.

Закъснява формирането на средната линия и от там моторното планиране:

Моторното планиране представлява възможността на човека да извършва целенасочено поне три последователни движения, които формират едно общо действие. Например жаден съм, действието е пия, а трите движения са взимам шишето, махам капачката, повдигам шишето. На 14 месеца трябва да е завършило формирането на двете централни линии - вертикална и хоризонтална, които играят роля за определяне на пространствените взаимоотношения и оттам за възможността на изпълнение на три последователни действия. Вертикалната линия се появява в трети месец, когато бебето започва да хваща ръцете си, но е формирана окончателно около 9-10 месец, когато детето седнало може да вземе с лявата ръка например, играчка, която се намира от дясната му страна. Хоризонталната линия се появява около 9 месец, когато мъникът започне да се изправя и да се опитва да се навежда към играчка, намираща се в полето на краката, но е формирана, когато то започне да ходи стабилно на 14 месеца и съзнателно премества предмети от нивото на очите си към нивото на пода и обратно. При децата с цепнатина на небцето, особено с комбинирано нарушение на устната и небцето, закъснява появата на вертикалната средна линия. Те дълго време прехвърлят играчка само до средата, а след 18 месец при игра и при хранене нямат определена ръка за изпълнение на действието, а сменят ръцете и извършват задачата в лявата половина на игралното поле с лявата ръка, а в другата с дясната. Или казано по друг начин не могат да преминават през средната линия, която формира неправилно разчитане на пространствените отношения между предметите. Като резултат се нарушава развитието на фината моторика, графичните умения и възможността за изпълнение на сложни инструкции.

При някои деца закъснява появата на зъби:

Липсата на зъби се свързва обикновено само с невъзможността на детето да дъвче. Трябва да знаем, че децата могат да дъвчат много преди да имат зъби. Не могат да отхапват твърди парчета. Липсата на зъби е още една спънка за формирането на звуковете, тъй като те осигуряват преграда и маркер къде да постави детето езика, за да се произнесе определен звук. Това, разбира се, отначало става подражателно и механично, а по-късно и съвсем целенасочено. Като резултат или езикът застава между венците, или въздухът, който излиза през устата, не е насочен напред, а навсякъде. Като резултат отново речта става неясна и неразбираема.

Закъснява формирането на оралната сетивност и орално-моторните механизми:

Въпреки ранното захранване на децата, наложено поради изискванията на предоперативния период, тези деца са били хранени с еднообразна храна и с определена консистенция. Обикновено закъснява приемът на една храна и желанието на детето да дъвче. При някои деца се наблюдава нежелание да се опитват нови храни. Като резултат се нарушават оралномоторните механизми и най-вече координацията между дъвкане, дишане и гълтане, а оттам закъснява появата на звукове. Трябва да знаем, че органите с които се храним и тези, с които говорим се намират в една обща орофациална система.

При всички деца закъснява появата на реч и езиковото развитие:

Появата на звукове закъснява в 10 месец и това се счита от специалистите като нормално отклонение, тъй като последната операция на твърдото небце се извършва около 10-11 месец. Въпреки това детето трябва да бъде проследено до около 18 месец, за да се оценят възможностите му за звукообразуване и адаптация към новите за него артикулационни възможности. Ако до 18 месец не се появи период на звуково подражание, това трябва да бъде сигнал за мама, че детето ще има проблем и с дишането, и с говоренето, и с оралната сетивност. Закъснението в развитието на речта води до закъснение в развитието на езика и като резултат на училищните умения.

Трябва да знаем, че всяко дете е различно и не е задължително при всички деца с цепнатина на устната и небцето да се появят всички тези проблеми, но със сигурност има поне два от тях. Трябва да знаем също така, че всяко от тези деца трябва да бъде наблюдавано от логопед след 14 месец и това е точно толкова важно, колкото и наблюдението му в дооперативния период. Защото никой от посочените проблеми няма да се коригира от само себе си. Защото не бива да смятаме, че с операцията е приключило всичко и да почакаме детето ни да стане на 4 или 5 години и тогава да установим, че всичко е можело да бъде поправено до тогава.

Нина Йорданова - логопед 

Терапевтичен и обучителен център "Пумпелина"

 

 

Сподели: