Развитие и обучение

НЕ на болестите на мръсните ръце

Запознайте се с болестите на мръсните ръце и им кажете ”Не!”.

НЕ на болестите на мръсните ръце

Представяме ви въпроси и отговори за болестите на мръсните ръце, превенция и контрол, начин на предаване на заразите, хигиенни навици и здравното възпитание

Кои са болестите на мръсните ръце?

Под болести на мръсните ръце се подразбират много заразни заболявания с различен произход.

Причинители на болестите на мръсните ръце са вирусите (хепапит A, полиомиелит, ротавирусът), бактериите (коремен тиф, дезинтерия), паразитите.

Една от най-често срещаните инфекции в ранна детска възраст е ротавирусната инфекция. Заболяването е опасно за малките деца, тъй като може да доведе до бързо обезводняване вследствие на диарията, повръщането и високата температура. Освен добрата хигиена, важна стъпка в профилактиката са ваксините. Основната цел на ваксинацията е да подготви имунната система на детето да се защитава от атаката от ротавируси, като научните данни показват, че този метод е ефективен и безопасен.

Начини на предаването на болестите на мръсните ръце

Чрез непосредствен допир (индиректен контакт), осъществен чрез замърсени предмети и вещи, които са използвани от болния човек (например кърпички, дрехи, играчки, прибори за хранене, брави на вратите, тоалетни казанчета, книги и т.н.)

Основни правила за превенция

 • Ръцете трябва задължително да се мият преди хранене и след използването на тоалетната. Ако не е възможно да ги хигиенизирате, не бива да докосвате устата, носа или очите си, както и предмети, които бихте замърсили допълнително с мръсните ръце.
 • Миенето на ръцете с течаща вода и сапун е изключително важна превантивна мярка. Ръцете и дланите са директен и индиректен път на предаването на заразни болести. Когато се миете, се понижава опасността от предаване на заразата към околните.
 • Сапунерката може да съдържа микроорганизми. Необходимо е да използвате течен сапун със затворена система с цел минимизирането на рисковете от заразяване.
 • За избърсване на ръцете не бива да използвате една и съща кърпа, а хартиени кърпи, сешоар, или просто да изчакате ръцете да изсъхнат.
 • От епидемиологична гледна точка сухите предмети са по-сигурни от влажните, а тези, които са изложени на слънце, са по-сигурни от тези, които са държани на сухо място.
 • Необходимо е да дезинфекцирате всички силно замърсени предмети, или просто да ги изхвърлите.

Хигиенни мерки за предотвратяване разпространението на болестите на мръсните ръце

Децата спадат към най-уязвимата категория, що се отнася до разпространяването на инфекции по фекално-орален път, заради своите психо-физиологични характеристики. Преди всичко са застрашени хлапетата на възраст от 1 до 5 години, понеже, както ви е известно, те опознават света около тях, като поставят всичко в устата си. Когато става въпрос за превенция, тук водещата роля е както на родителите, така и на възпитателите / учителите, които се грижат за децата в детските заведения.

Необходимо е да има топла вода в санитарните помещения в градината или в училището, течен сапун или средства за дезинфекция на ръцете, както и отделни тоалетни за момичета и момчета, с което да се насърчи по-честото ходене до тоалетната. При това би трябвало да се поддържа изрядна хигиена в тези помещения, както и да се спазват необходимите мерки:

 • Чисти тоалетни.
 • Редовен контрол върху начина на дистрибутиране на хранителните продукти, местата в кухнята, където се съхранява храната, работната повърхност, върху която се приготвят ястията, както и спазването на мерки за лична хигиена на хората, които приготвят и сервират храната на децата.
 • Контрол върху храните, които децата купуват извън училище.
 • Контрол върху органичните отпадъци след консумирането на храната.

Здравно възпитание

Нито превенцията, нито контролът ще свършат работа, обаче, ако не е положена основата – здравното възпитание. Отговорност на родителите и възпитателите е да формират у детето здравна култура.

 • Детето следва да придобие основна информация за здравето, знания и опит в ежедневния живот.
 • Децата трябва да формират навици, необходими за постигането на здравно поведение.
 • Децата и хората, които се грижат за тях, трябва да бъдат достатъчно мотивирани и отговорни спрямо личната си хигиена.
 • Трябва да се спазва лична и обща хигиена на тялото, ръцете и косата, хигиена на дрехите и обувките.
 • Храненето е от значение за правилния растеж и развитие, както и поведението на детето по време на хранене.
 • Болестите могат да се предадат, но и могат да се предотвратят. Доброто поведение, общуването, взаимопомощта, уважението, избягването на себичността - всичко това са начини за предотвратяване на заболяванията.
 • Сигурната и чиста среда, игрите на открито и зеленината са източник на здраве.

Здравното възпитание се осъществява най-успешно с помощта на игри в група с активното включване на децата, възпитателите и родителите. Ето примери:

 • Миене на ръцете след игра, преди и след хранене, след използването на тоалетна: честота, продължителност на миене, използване на течен сапун или средство за дезинфекция на ръцете (чрез позитивен и негативен пример).
 • Измитите ръце се бършат с хартиени кърпи за еднократна употреба, а не с платнени кърпи.
 • Игра с играчките: използване на играчки, които се почистват, перат или дезинфекцират лесно. Не се ограничава употребата на отделни видове играчки, но се насърчава редовното миене на ръцете преди и след хранене.
 • Разговор и пример играчките да не се поставят в устата.
 • Организиране на игри, представления, работилници, моделиране и изложби на тема „Болестите на мръсните ръце“.
 • Изучаване на песни, свързани със здравето, хигиената и чистотата.

Много е важно децата, възпитателите и родителите да настояват за създаването на оптимални хигиенно-епидемиологични условия в градините, детските клубове и училищата. И най-вече вкъщи.

 

Автор: Милена Тошева

 

Сподели: