Здраве и красота

Може ли да се „убие” папилома вирус?

Зад абревиатурата HPV (Human Papillomavirus) се крие ДНК вирус, който засяга клетките на кожата и лигавицата при човека и е причинител на една най-разпространените полово пренасяни вирусни инфекции в света.

Може ли да се „убие” папилома вирус?

Известни са множство HPV, предавани по полов път, а за повече от половината е доказано, че са онкологични.

Все пак обаче трябва да се подчертае, че заразяването с папиломавирус не води задължително до диагноза „карцином".

За опасностите, лечението и профилактиката разказва д-р Людмил Еленчев, акушер-гинеколог-онколог, liudmil-elenchev.dir.bg

Повече известни или повече неизвестни все още крие папилома вирусът за вас, специалистите?

В съвремието с напредването на технологията все по-малко стават неизвестните и все повече се ориентираме какво да ни бъде поведението към този вирус. Например, ваксината е една иновация, която вече е актуална над 5 години. Появиха се лаборатории, които могат да изследват и типизират този вирус, което е важно и с което, естествено, определяме риска от заболяването.

За мен не съществува терминът „да убием" вируса. Не можем да убием вируса нито по механичен начин, нито с медикаменти. Можем да профилактираме, да помогнем на организма да се очисти от него, да се самоизлекува. Същевременно лекуваме съпътстващите заболявания, които са предпоставка за инфекция от вируса. Всъщност нашата най-важна задача е да лекуваме последиците от инфекцията с въпросния вирус, които могат да бъдат както полово транмисивно заболяване (остри брадавици или кондиломи), така и рак на шийката на матката. Най-важно е да лекуваме преканцерозите.

Колко типа папилома вирус са познати?

Не бих могъл да кажа дали се откриват нови всяка година, не бих могъл и да ви кажа точната цифра, но са над 100 вида папилома вирус. Те са разделени на ниско - средно - високорискови. Ние имаме по-специално отношение именно към високорисовите, като категорично знаем, че 16-и и 18-и тип са най-честите причинители на карцином на шийката на матката (в около 90% от случаите)т, а 6-и и 11-и серотип на вирусите са причинители на островърхите кондиломи - половотранмисивно заболяване, което за съжаление се среща доста често сред младите.

Ви­ру­си с ни­сък он­ко­ге­нен риск са подтипове 6, 11, 42, 43, 44. Те най-чес­то се про­я­вя­ват във вид на ос­т­ро­вър­хи из­рас­тъ­ци, на­ре­че­ни кон­ди­ло­ми.

Под­ти­по­ве  16, 18, 31, 33 са с ви­сок он­ко­ге­нен риск.

Възможно ли е жената да се изследва за всички тях?

Практически не е възможно да се изследват всички типове, а и не е необходимо. В края на краищата какво би ни донесло това? Теоретически би могло, но са създадени тестове, които покриват различни групи от вирусите. Например, има тест за изследване на 16-и и 18-и серотип, както и тест, който изследва около 10-12 от високорисковите серотипове. Имаме и едно общо изследване за наличие на човешки папилома вирус, което, може да се каже, че включва всички видове.

Ако една пациентка си направи този разширен пакет и се установи, че няма папилома вирус, може ли да бъде спокойна една жена, че няма да се разболее?

Ако трябва да отговоря с „да" или „не", ще кажа не. Защото HPV инфекцията е полово транмисивна и може би следващият партньор ще бъде този, който ще донесе тази инфекция. Знаем, че 75% от човечеството са носители на вируса. Някои развиват заболяването, други не. В крайна сметка при 90% от случаите настъпва самоочистване от контаминацията (досега) с този вирус. Нашата цел не е да успокояваме жените, а да установим има ли, или няма риск и да се борим с него.

Какво е лечението?

Лечението на последиците от наличието на тази инфекция може да бъде и оперативно, и медикаментозно под формата на оперативни интервенции, свързани с електрически ток, лазер, химически елементи. Например, кондиломите могат да се лекуват с лазер, с химически агенти, а могат и с електричество, като по този начин се отстраняват. Тук влизаме в друга тема, но есенцията е - вирусите предизвикват нещо и ние трябва да го лекуваме.

По­ня­ко­га мо­же да се стиг­не и до са­мо­из­ле­ку­ва­не, ко­е­то за­ви­си от под­ти­па на виру­са и от със­то­я­ни­е­то на иму­ни­те­та на организма.

Може ли наистина да ни предпази използването на предпазни средства?

В този въпрос като че ли намирам пълния смисъл на това дали можем да убием папилома вирус  - ние не можем да го убием, но можем да не се срещнем с него. Механичните предпазни средства - презервативите, създават механична бариера между преносителя на вируса и реципиента. Това е единственият начин, в случая противозатъчните медикаменти не помагат.

Необходимо ли е жена, която е ваксинирана, да взима допълнителни предпазни мерки?

Ще кажа личното си мнение. Мисля, че да. Ваксината все пак е нова (от 5-10 години) и нямаме достатъчно продължително наблюдение. Знаете ваксината на едрата шарка преди колко десетилетия е открита и кога е отчетена нейната категорична ефективност. Според мен трябва да мине време, за да можем да отчетем действително ефекта.

Автор: Димитрина Пандурова

 

Сподели: