Lifestyle

Методът за ранно развитие на Глен Доман или как лесно да научим детето си да чете

Глен Доман е физиотерапевт и един от основателите на Института за развитие на човешкия потенциал във Филаделфия. През 1940г. завършва Пенсилванския Университет и е един от първите, които се занимават с изучаване на развитието на детския мозък. През 60-те

Методът за ранно развитие на Глен Доман или как лесно да научим детето си да чете

Глен Доман е физиотерапевт и един от основателите на Института за развитие на човешкия потенциал във Филаделфия. През 1940г. завършва Пенсилванския Университет и е един от първите, които се занимават с изучаване на развитието на детския мозък. През 60-те години на миналия век публикува резултати от многогодишните си изследвания на деца с увреждания (деца с церебрална парализа и такива с ментални увреждания). Неговият метод се оказал успешен и помогнал на деца с мозъчни увреди да усвоят процесите на четене и писане и да тръгнат на училище.

СРЕД ВСИЧКИ ДЕЦА

Успехът на метода го накарал да се замисли, за това как може да го приложи към деца без увреждания. Той открил, че няма ограничения за това колко рано и с какви темпове децата се учат да четат, смятат и усвояват енциклопедични знания. Чрез неговия метод децата могат да разпознават стотици думи на няколко езика дори преди да могат да говорят или ходят. До момента на влизане в училище хлапетата могат да четат, пишат и имат енциклопедични познания. И всичко това се постига чрез много прости методи, които всяка майка може да практикува вкъщи със собственото си дете. Проблемът с класическата педаогика е в това, че децата започват да се учат да четат, пишат и смятат на 6-7 годишна възраст, когато практически развитието на мозъка е завършено (90% от мозъка е вече формиран на тази възраст). Глен Доман казва, че 30-40% от американчетата срещат трудности в овладяването на процеса на четене и писане, но за него не това е учудващо, а фактът че 70-80% въобще успяват да овадеят тези процеси, след като сензитивният им период е вече преминал.

Глен Доман заедно със своите последователи откриват, че развитието на мозъка е един динамичен процес, който може да бъде спрян, забавен, но по-често може да бъде ускорен чрез визуални, слухови и тактилни стимулации. Всъщност малките деца предпочитат да учат пред това да ядат или играят. Те смятат, че обучението е игра. Колкото по-малки са децата, толкова по-голямо удоволствие им доставя процесът на учене и толкова по-лесно учат.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Науката казва, че ние използваме само малка част от нашия мозък. Методът на Глен Доман активира и събужда мозъка в ранна възраст и стимулира неговото израстване до пълния му генетичен капацитет. Знанието е най-голямото приключение в живота. Това е най-интересната и развиваща игра на света. Децата вярват в това и ще вярват в него, докато не ги убедим в обратното.

Дали става въпрос за това да отгледате гений - не, методът не се свежда до това. Основната идея е да помогнем на детето да развие цялостният си потенциал. Ако в него са заложени 50%, нека ние му помогнем да достигне до тях, ако са 100%, чудесно, нека дадем шанс на детето да ги развие.

Глен Доман вярва, че за детето да се научи да чете не е по-различно от това да се научи да говори или да ходи. Според него на бебетата трябва да им се предлага тази възможност колкото може по-рано: ако може, започнете веднага след раждането, но ако детето ви е по-голямо, не губете време и започнете веднага. Глен Доман вярва, че децата са прекалено умни, за да ги занимаваме с учене на букви, фонеми или други подходи за четене. С този метод децата не преминават през звуково-буквения анализ, а запомнят целите символи. В резултат на това те могат да четат много по-бързо и интересът им към четенето като цяло е по-голям от този на техните връстници.

УРОК ЗА 90 СЕКУНДИ

През годините работа с деца той открива, че е необходимо да се занимавате по 90 секунди на ден, за да научите бебето/детето да чете. Как става това? На бебето/детето се показват картончета с написани думи с големи червени букви по няколко пъти на ден. Програмата започва с показване на една дума три пъти на ден. На втория ден показвате две думи, на третия три и така докато стигнете до 5 думи. След това започвате да заменяте по една стара дума с една нова всеки ден. Например:

ДЕН 1 - първата дума е топка. Показвате я 3 пъти през този ден на детето;

ДЕН 2 - добавяте думата коте. Отново показвате двете думи 3 пъти през деня;

ДЕН 3 - добавяте думата пате. Показвате трите думи три пъти през деня и така, докато стигнете...

...ДЕН 6 - тогава заменяте първата дума с нова дума. Например топка заменяте с количка и така продължавате, но само при условие, че на детето му е интересно да му показвате 5 картончета. В противен случай ги редуцирате според неговия интерес. Гледайте детето, докато казвате думата и показвайте цялата си любов след приключване на занятието. Прегърнете го, целунете го. На него му е необходимо около 30 пъти да види даден символ (дума или математически знак), за да го запомни.

По същия начин можете да научите детето да смята и да усвои енциклопедични знания. На картончета се рисуват точки от 1 до безкрайност и всеки ден се показват, като се започва с 5 картончета и постепенно се подменят и увеличават. В началото от 1 до 5 количествата се показват поред, а след това произволно. Принципът е същият както при четенето. Положителното на този метод, е че децата не учат абстрактни числа, а осъзнават какво е количеството. След като сте научили количествата от 1 до 100, можете да преминете към уравнения с тези количества (показвате картончето с 1 точка, картонче със знак плюс, картонче с 2 точки, знак равно и картонче с три точки. Казвате едно плюс две е равно на три), след това задачи и едва тогава запознавате детето с цифри и с цифрови уравнения.

Когато представяте енциклопедични знания, вие запознавате детето с хиляди ясни и точни факти. Информацията, която давате не бива да има емоционален отенък, тя трябва да е конкретна. Например „Това е риба клоун", а не „рибата клоун е много красива". Информацията се систематизира в т.н. битове. Например работите в раздел „класическа музка", категория „композитори", а битовете (снимките, които показвате): портрети на композиторите или имена на техни произведения, като може да бъдат допълнени и с откъси от тези произведения.

ПРАВИЛАТА

Има обаче няколко основни правила, които трябва да се спазват независимо на какво учите детето. От тях зависи успехът или неуспехът на вашето начинание.

1. Най-добрият учител на бебето/детето е майката (бащата, гледачката) със своята любов и увереност в детето - това го вдъхновява, независимо дали родителят си стои вкъщи или работи и прекарва с него само няколко часа на ден.

2. Родителски подход и отношение - ученето трябва да е забавно и да бъде най-добрата игра, най-голямото ви приключение. Основното правило е, че и родителят, и детето трябва да получават удоволствие от процеса на обучение. Родителите не бива да забравят, че знанието е увлекателна игра, а не работа. То е награда, а не наказание; удоволствие, а не рутинна работа; привилегия, а не лишение от определени права. Родителите са длъжни да помнят това и да не разрушават това естествено отношение към знанието, което има детето. Ако на вас или на детето не му е интересно - прекратете занятието! Винаги, когато започвате занятие, трябва и вие, и вашето дете да сте бодри и отпочинали.

3. Размер и очертания на картоните за четене - колкото по-малко е детето, толкова по-големи трябва да бъдат.

4. Започнете възможно най-рано - колкото по-малко е бебето/детето, толкова по-лесно е за него да учи.

5.Учете с удоволствие.

6.Уважавайте вашето дете и му се доверявайте.

7.Създайте подходяща обстановка за обучение - изключете радиото, телевизора, изведете от стаята домашните любимци.

8.Занятието трябва да бъде много кратко. В началото се занимавайте често и по няколко секунди. Винаги спирайте занятието преди бебето/детето да поиска. Ако то се изморява от 5 картончета, покажете му 4, нека мисли, че сте малко алчни в това отношение. Усещайки, че получава по-малко информация, детето се стреми да получи повече. Не се поддавайте на виковете „Искам още", така ще сте сигурни, че сте на верен път и ще затвърдите успехите си.

9.Организация и постоянство - преди да започнете занятията трябва винаги да обмисляте собственото си поведение и организацията на учебния процес, защото след като започнете ще искате да се придържате към една постоянна програма. Колкото по-организирани сте, толкова по-голямо удоволствие ще ви доставят занятията и подготовката за тях. Ясното осъзнаване на вашите цели е признак на добра организация. Изпълнението на програмата трябва да бъде редовно и весело - само тогава тя ще донесе максимална полза. По-добре е да изберете програма с умерен интензитет, в противен случай може да се окаже, че нямате достатъчно време и ще започнете да прилагате програмата от време на време или да предлагате стари знания и това ще бъде безполезно.

10.Представяне на нов материал - вероятно, ще ви учуди бързината, с която бебето/детето поглъща новата информация. Тя е връхната точка на всяка програма, тя е и основна част от успеха. Когато новата информация е много, вие и детето ви ще се почувствате така вдъхновени, че няма да забележите как лети времето. Добре е да представяте новата информация често, ентусиазирано и да я показвате бързо. Смяната на картончетата, не бива да трае повече от няколко секунди, толкова, колкото ви е необходимо, за да кажете какво е написано или нарисувано на него. Ако на детето не му е интересно, вероятно е необходимо да му го покажете дори по-бързо и да давате нов материал по-често.

11. Без тестване - не проверявайте успехите на вашето дете. Децата обичат да учат, но ненавиждат да ги проверяват. Тестването е противоположност на ученето и е пълно със стрес. Да учите детето означава да му подарите един великолепен подарък. Да го проверявате какво знае означава да искате да ви го плати. Колкото повече го проверявате, толкова по-бавно то ще учи и толкова по-малко ще иска въобще да учи.

Никога не демонстрирайте знанията на детето пред роднини и познати и не позволявайте друг да прави това. Вие искате не да проверявате вашето дете, а да го учите, като му предоставяте възможност за радост и усъвършенстване. Целта на този метод е да предостави възможност на детето да покаже своите знания, но само, когато то само иска това.

 

Автор: Надежда Ножарова-Савова, логопед

 

 

Сподели: