Развитие и обучение

Какво пречи на правилния говор при децата

Нарушението, свързано със звукопроизносителната страна на речта се нарича дислалия.

Какво пречи на правилния говор при децата

Тези деца са с нормален слух, със съхранен интелект, с езикови умения, отговарящи на каледарната възраст.

Нарушението, свързано със звукопроизносителната страна на речта се нарича дислалия. Тези деца са с нормален слух, със съхранен интелект, с езикови умения, отговарящи на каледарната възраст. Според статистиката се среща при 25-30% от децата в предучилищна възраст (5-7 год.); 17-20% при деца от начална училищна възраст (І-ІІІ клас) и под 1% при ученици в горна училищна възраст.

Подобни данни навеждат родителя на мисълта, че дислалията може да е временен проблем, който детето може да израсте в хода на своето развитие и обучение. Това успокоение кара родителя да изчаква до навършването на 5, 7, 10 години на детето, а колкото по-навременна бъде логопедичната намеса, толкова по-лесно може да се отстрани и говорният проблем.

В основата на нарушената артикулация са хранителните механизми, тъй като в двата процеса човек използва едни и същи мускулни групи.

Често проблемите в храненето и пиенето на течности остават незабелязани, защото за родителя е приоритет детето да приема храната и да наддава на тегло, а не начинът, по който това се случва. Необходимо е да се наблюдава: координацията между сукане и дишане, гълтане и дишане, дъвкане и дишане; как детето гълта - запазило ли е  инфантилното гълтане (след оформяне на временното съзъбие), излизат ли храна или течност извън устата, задавя ли се често; дъвче ли правилно - опитва ли се директно да глътне парчето храна, складира ли се храна на твърдото небце, може ли да се прехвърля храна от средата към лявата или дясната страна на устата, избирателно ли е по отношение на вкус, мирис, консистенция, вид на храната; осъществява ли комплекса от хранителни движения; формирани ли са самостоятелни навици за хранене (процесът се развива в етапи от 4-тия месеца до 4-тата година).

Съществен фактор са и продължителното ползване на залъгалка или хранене с биберон, както и запазването на сукателните механизми след 18-ия месец.

Особено внимателен трябва да бъде подходът, когато дойде моментът за отстраняване на биберона за хранене. В началото биберонът за хранене се маха през деня и се оставя вечер при заспиване, когато обикновено е най-необходим за детето. Отстраняването на биберона и вечер трябва да се контролира, за да не се замени сукане на биберона със смукане на пръст. Това би било сериозна грешка и не трябва да се допука, тъй като ползването на анатомично оформен биберон за хранене или залъгалка е много по-безопасно от смукането на пръст или други предмети.

Друг вреден навик е детето да стои и/или спи с отворена уста.

В подобен случай трябва да се открие причината - трета сливица, смущения в дихателните пътища и др.

Някои деца си смучат езика, устните, бузите, дори предмети с друго предназначение, скърцат със зъби и др.

Това може да допринесе за образуването на деформации в горните и долните резци, в горната и долната челюст. Изкривените зъбни редици се отразяват на правилната артикулация, но не е възможно да се конкретизира кои точно звукове се засягат, защото нарушението е строго индивидуално при всеки.

  • При силно развита горна челюст осезаемо страда правилното изговаряне на т. нар. съскави и шушкави звукове (с-з-ц-дз; ш-ж-ч-дж).
  • При силно развита долна челюст се нарушават всички звукове.

Борбата с вредните навици изисква търпение, постоянство и упоритост от страна на родителя, тъй като може да отнеме дълго време. Има случаи, в които въпреки усилията на родителите децата не се отказват от навика и тогава е необходимо да се потърси специализирана помощ.

Късата подезична връзка, макар да е вроден дефект, затруднява пълноценните движенията на езика, най-много контакта на езика с твърдото небце, където се образуват по-голямата част от звуковете.

Състоянието рефлектира върху гълтането и артикулацията (невъзможност да се осъществи вибрацията на езика за правилното изговаряне на звук „Р", неправилно произнасяне на групите С-З, Ш-З, както и звуковете Т, Д, Н). Премахването на късата юздичка се извършва от стоматологичен хирург, като манипулацията е кратка и безболезнена, а възстановяването (има ограничение в приема на твърди храни) е за няколко дни. Прилага се и при бебета, и при малки деца.

Имитиране на неправилен говор

Известно е, че малкото дете се учи чрез подражание на възрастния и на своите връстници. То имитира поведение, действия, емоционални състояния (плач, смях), дори говора на родителите си. Когато мама, например, е с междузъбен изговор, детето по подражание може да започне да поставя езика си между зъбите. Или пък, ако тати заеква, детето по подражание може да започне да прави паузи в речта си. Това в никакъв случай не означава, че комуникацията между детето и родителите трябва да спре. Препоръчително е в подобни ситуации родителят да се обърне към логопед, за да може да се въздейства на детето навреме.

Ненавремената корекция на произношението на детето може да доведе до затруднения в обучението в процесите на четене и писане, особено самостоятелна писмена реч и писане под диктовка. Препоръчително е родителите да обърнат внимание на изговора на детето си и в случай на притеснение да потърсят помощ от логопед.

Ива Борисова - логопед

Терапевтичен център „Пумпелина"
www
.pumpelina.eu 

 

 

Сподели: