Развитие и обучение

Как да подобрим социалните умения на детето чрез метода Монтесори?

Все по-често виждаме как малки деца са се вкопчили в телефоните на родителите си, на детската площадка пищят и дърпат общите играчки.

Как да подобрим социалните умения на детето чрез метода Монтесори?

Или дори размяна на обиди при по-големите. Вярваме, че това не е поведението, което търсите да възпитате у съкровищата си, затова ще ви представя как с помощта на метода Монтесори да им помогнете да станат по-социални и учтиви.

Какво представлява чувствителният период на социализация в теорията на Мария Монтесори?

Чувствителният период на социалните умения според Монтесори е един от 5-те сензитивни периода в развитието на децата, стартирайки от 2-2½ до 7-годишна възраст. Ако допреди това съберем две бебета на 1 година, ще видим, че те сякаш не си обръщат внимание, а играят паралелно. Това не значи, че са асоциални, а че още не се е отключил преломният етап на социализацията. По време на него мъникът проявява неистов интерес и желание за взаимодействие с други деца и възрастни, спонтанни ролеви игри, проявява толерантност и уважение, както и желание да помага, което може да се появи още на 1-1,5 г.

Как да научим детето на социалното умение учтивост по Монтесори?

Мария Монтесори отделя специално внимание на т. нар. „попиващ ум“ през първите 7 години на развитието на малчуганите. По време на него – за добро или лошо, детето „копира“ нашия модел на поведение, независимо от нагласите ни. За да научите детето на учтивост, е важно вие да проявявате вежливост към него и към околните. Поставете си за цел да давате положителен личен пример и да насърчавате мъника също да използва вълшебните думички „моля“, „благодаря“ и „може ли“ в ежедневието. Така чрез своите действия формирате у съкровището си положителни навици и го учите да уважава себе си и околните.

Как да помогнем на децата да играят заедно в разбирателство?

За да насърчите съвместната игра, не е достатъчно малчуганите да се научат да си споделят играчките и да предлагат размяна чрез учтиви въпроси като „Може ли?“ и „Искаш ли?“. Важно е да знаят как да отказват уважително с фрази като „Не, благодаря“, „Може ли след малко?“, „Само да довърша“. Така те развиват социални умения за уважение и толерантност и отстояват личните си граници.

Защо са важни ролевите игри за социалните умения?

Ролевите игри са ключови, тъй като предоставят безопасна среда, в която детето може да тренира социални правила и норми по забавен начин. Чрез тях мъниците могат да подобрят привичките си, имитирайки ситуации „като възрастните“. Ролевите игри са отличен начин за учене на правила, етикет и норми на поведение, които в ежедневието се затруднявате да приложите.

Как да имаме социално дете в 4 стъпки

Според метода Монтесори, за да подкрепите детето си да общува пълноценно, се концентрирайте в следните 4 стъпки:

  1. Бъдете модел за подражание: малчуганите попиват действията на възрастните – както положителните, така и отрицателните. Стремете се да вмъквате винаги едно „благодаря”, „моля”, „може ли”, „искаш ли”, „хайде да…” в общуването със самото дете и околните.
  1. Учете детето на етикет и социални норми: подгответе го няколко дни предварително какво точно се очаква от него в различни социални ситуации и какво е приемливо поведение (ако предстои ходене на театър, трябва да седим мирно и тихо).
  1. Създавайте разнообразни социални ситуации: позволявайте на детето да участва в различни социални мероприятия като посещение на библиотека, гости или рожден ден, за да има възможност да упражнява правилното поведение.
  1. Участвайте в ролеви игри: те са отличен начин за учене на социални умения. „Ходете” „до магазина”, „на доктор”, „на детска градина” и насърчавайте детето да изразява чувствата и мислите си в подобни сценарии.

С помощта на тези няколко стъпки ще можете успешно да насочвате малчугана в предизвикателния път на социализацията, така че да се превърне в уверен, емпатичен човек и търсен приятел.

Повече информация по темата можете да намерите на MontiWay.bg.

Автор: Мила Томова-Прусийска

Мила е магистър по предучилищна педагогика и сертифициран Монтесори педагог. Специализирала в емблематични Монтесори детски градини в България и Италия. Домакин, организатор и лектор на множество обучения за родители. Основател на Двуезикова школа Къща на децата „Мила Монтесори“ – Плевен, за деца от 2 до 7 г. Съосновател на Montiway.bg – Монтесори помощникът у дома. Майка на две деца.

 

Сподели: