Здраве

ФАКТИ за физиологичната жълтеница

Когато лекарят ви съобщи, че новороденото ви бебче има жълтеница, не се паникьосвайте! Безспорно най-същественото тук, което ще ви помогне да запазите самообладание, е фактът, че почти всяко детенце минава през това. Ето защо вие се нуждаете от повече ин

ФАКТИ за физиологичната жълтеница

 Когато лекарят ви съобщи, че новороденото ви бебче има жълтеница, не се паникьосвайте! Безспорно най-същественото тук, което ще ви помогне да запазите самообладание, е фактът, че почти всяко детенце минава през това. Ето защо вие се нуждаете от повече информация, за да може нещата да придобият по-ясен и обнадеждаващ вид.

Диагнозата „жълтеница"

Жълтеницата при новороденото е физиологична, когато повишаването на билирубина в кръвта на бебето не е свързано с болестен процес, а е следствие на нормални особености в образуването, свързването, пренасянето, обработката и  екскрецията (излъчването) на билирубина.

Има разработени критерии, основани на данни от клиничните и лабораторни изследвания, които дават възможност на наблюдаващия педиатър да определи  какъв е типът на жълтеницата. Не може да бъде физиологична онази жълтеница, която се явява през първите 24 часа след раждането, която прогресира много бързо и е клинично проявена след двуседмична възраст при доносеното дете.

Същност

Физиологичната жълтеница е често срещано явление, което се дължи на физиологични за новородените деца особености, водещи до натрупването на билирубин (жълт пигмент) в тъканите. Леко повишени стойности на този пигмент на практика има при всички новородени през първата седмица от живота им, но пожълтяване на кожата и склерите се наблюдава основно при 60-70% от доносените бебета и 80% от недоносените.

Проява

Както е известно, жълтеницата представлява видимо жълто оцветяване на кожата и бялото на очите (очните склери). То се дължи на повишени концентрации на билирубин, образуващ се след разрушаване на червените кръвни телца и разграждането на хемоглобина. При новородените тя е налице, когато концентрациите на билирубина са по-високи от 86 мкмол/л.

Физиологичната жълтеница обикновено се появява на втория-третия ден след раждането и  протича в две фази:

I фаза - до 5-я ден след раждането. През този период се наблюдава сравнително бързо повишаване на билирубина за 3-4 дни. Най-изразено пожълтяване, респективно най-високи концентрации на жълтия пигмент, се наблюдават в периода 3-ти - 5-ти ден, след което започва постепенното му понижаване.

При недоносените деца положението е малко по-различно: първата фаза продължава 6-7 дни, а билирубиновите концентрации са по-високи в сравнение с тези при доносените. 

II фаза - по-високите стойности на билирубина могат да се задържат до двуседмична възраст. След преминаването и на тази фаза, количеството на жълтия пигмент се нормализира и се изравнява с това на възрастните.

При недоносените бебета продължителността на втория етап на жълтеницата също е по-голяма. Наред с това, такива деца често имат и други проблеми (дихателна недостатъчност, инфекции), което изисква по-стриктно наблюдение на лабораторните им показатели, за да може, в случай на необходимост, да се проведе и навременно лечение.

 Причини

1. Повишеното образуване на билирубин. Високото билирубиново натоварване се обяснява с по-голямото количество на еритроцити (червени кръвни телца), съдържащи се в кръвта на новородените.

2. Белтъчното съдържание на кръвта е по-ниско при новородените деца, поради което по-голямата част от билирубина остава свободен.

3. Черният дроб е с незрялост на функциите за свързване и излъчване на билирубина.

4. Повишеното обратно преминаване на билирубин от червата в кръвната циркулация.

Опасна ли е?

Стойностите на билирубиновите концентрации  при физиологичната жълтеница са  в граници, които не представляват опасност за новороденото. Няма риск от усложнения и неблагоприятни последици за по-нататъшното нормално развитието на детето.

Лечение

При физиологична жълтеница бебето е в добро общо състояние, суче активно, отделя нормално оцветени изпражнения и урината е светла. При преглед от специалист се установяват нормални размери на черния дроб и слезката. Ето защо физиологичната жълтеница не изисква допълнителни изследвания и лечение. Обикновено тя отшумява сама. Само в случаите на по-изразена физиологична жълтеница, при деца на естествено хранене, се прилагат медикаменти, които да стимулират функцията на черния дроб и да подпомогнат елиминирането на билирубина. Лечението, обаче става само по преценка на лекуващия педиатър.

Важно за кърмещите майки

Жълтеницата може да бъде засилена от недостатъчен прием на кърма през първите 3 дни от живота на бебето. Малкият внос на енергия и по-рядкото отделяне на изпражнения през първите дни също могат да окажат неблагоприятно въздействие.

За преодоляването на тези проблеми се препоръчва по-често кърмене на новороденото през първите дни /9 пъти на 24 часа/ и даване на по-малко вода и глюкозни разтвори. При майката няма необходимост от специален хранителен режим. Това, което се изисква от нея, е да бъде спокойна, да приема нормално количество храна и течности, а ако се наложи прием на медикаменти, това да става само след консултация с лекар.

 

Автор: Таня Манова
Консултант: д-р Ралица Георгиева,
гл. ас. в Клиниката по неонатологиякъм СБАЛДБ

 

 

Сподели: