Новини

До 413 лв. помощ за деца, неприети в ясла

Това е заложено в наредба, публикувана за обществено обсъждане.

До 413 лв. месечна компенсация ще могат да получат родители, чиито деца не са приети в общинска ясла или яслени групи в общински или държавни градини поради липса на свободни места, съобщи БНР. Това е заложено в наредба, публикувана за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването.

Сумата е равна на средната месечна издръжка за дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за календарната година.

Условията, на които трябва да отговарят семействата, за да бъдат компенсирани, са:

  • Детето да е кандидатствало за място в общинска ясла или яслена група в района по настоящия си адрес, но да не е прието поради липса на свободни места.
  • Не е записано в такава ясла.
  • Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места.
  • Не се използва отпуск по майчинство.
  • Родителите не получават подпомагане от държавата или по европейска програма за отглеждане на дете, като детските добавки не се считат за такава помощ.


Предвидено е да се компенсират деца, навършили тримесечна възраст за периода до 1-ви септември на годината, в която навършват 3 години.

Парите могат да се използват за покриване на разходи при посещение на частна ясла, а също и при сключен договор с детегледачка. Изплащането на компенсации по така предложения ред ще се прилага със задна дата от юни.

 

Сподели: